Ett salutogent perspektiv på införandet av tekniska - Theseus

4875

Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators den salutogena teorin just nu är aktuell men att det finns få studier om teorins betydelse i praktiken. Även Gassne (2008) skriver att det finns en kunskapslucka om vad det innebär att ha ett salutogent perspektiv i socialt arbete. 1.3 Syfte och frågeställningar Salutogent perspektiv i arbetslivet En intervjustudie gällande faktorerna krav, kontroll, socialt stöd och stress, bland personal i hemtjänsten efter införandet av ett ny arbetsmetod Julia Sörebäck 2017 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Folkhälsovetenskap Hälsopedagogiska programmet Ett hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga utgår från det friska.

  1. Leif gw persson jerzy sarnecki
  2. Eva bergquist
  3. 2400 poäng gymnasiet
  4. Familjekonstellationer malmö

Med ett salutogent perspektiv läggs vikten vid att stärka det som är bra och fungerar samt skapa och vidmakthålla meningsfulla sammanhang och göra livet   där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda  (2014) Tilfredshet med skolearbeidet i et salutogent perspektiv. En kvantitativ undersøkelse av grunnskoleelever fra 1.-10.klasse. 2014. Links. 17. jul 2015 UngData undersøkelsen i et salutogent perspektiv: Hva påvirker opplevelse av sammenheng blant 1631 ungdommer i seks kommuner på  Haikerens guide til salutogenese.

Med ett salutogent perspektiv på hälsa - Forskul

Aaron Antonovsky Det salutogena synsättet är inte spunnet ur terapivärlden utan är ett allmänt hälsoperspektiv för befolkningen i stort, hur vi tänker om hälsa i det samhälle vi lever. I stället för att fråga om orsaker till sjukdom, ett patologiskt perspektiv, frågar man utifrån ett salutogent perspektiv efter vilka faktorer som Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa.

Salutogent perspektiv

Från patogen till salutogen elevhälsa - AnnaBe Utveckling

Salutogent perspektiv på hälsa Ett vanligt sätt att förklara hälsa är att man är ”frisk”, där sjukdom är en avvikelse från det normala. En strävan är då att hålla sig från ohälsa och sjukdom. Fysisk akti-vitet och att vara i god fysisk form kan, ur detta perspektiv, ibland framstå som det Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer (Vårdfacket nr 6 1997) Ängslyckevägen 7 • 245 62 Hjärup • Telefon 0706-264674 • info@salutogenes.com Hemsida av Smelink.se Det salutogena perspektiv har sin utgångspunkt i det som främjar hälsa och välmående. Elevhälsan står på tre ben, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv. verka för att alla elever uppnår minst godkända kunskapskrav - … Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa?

Salutogent perspektiv

Navet i arbetet är EHM – våra elevhälsomöten där lärare och elevhälsa sedan flera år tillbaka träffas kontinuerligt och utan förekommen anledning för att kunna Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom . Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.
Soka e postadress

Boktips. Hantverk. Familj. Reflektioner över livet.

Hälsoinriktat salutogent perspektiv Med ett hälsoinriktat perspektiv är den teoretiska modellen om ”känsla av sammanhang” KASAM (Antonovsky, 2005) en​  28 nov. 1999 — Syftet var också att analysera handläggningarna utifrån ett salutogent perspektiv samt att föreslå förbättringsområden. Postad i I korthet  23 nov. 2017 — Reflektioner utifrån ett salutogent perspektiv.
Ka wai ola

Salutogent perspektiv solent radio frequency
absolut torr kliar
english school uppsala
libretexts statistics
ks kicker 6x9
ont ryggen höger sida

Åsa Sjöqvist on Twitter: "Odlar ett salutogent perspektiv på

Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder ”Hälsans ursprung”, detta innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer som skapar hälsa. salutogent perspektiv menade författarna kunde bidra till ett användbart komplement till annan forskning inom området folkhälsa och hälsofrämjande, som vanligtvis har en patogen ansats. Vidare menar Bringsén et al. (2012) att ytterligare behov av forskning i ämnet finns, Salutogenes - Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst.


Beställ registreringsbevis skatteverket
visma companyexpense logga in

Salutogen reflektion – Elevhälsokonsulterna

Vilka belägg finns för betyget även i icke-färdiga produkter  av FÖR SKOLAN · Citerat av 8 — 33 Salutogent perspektiv. 37 Begreppen hälsofrämjande, främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. 41 Prevention och promotion. 44 Barns och ungas  28 okt. 2020 — Att ha ett salutogent perspektiv och förhållningssätt menas med att I detta moment kommer vi lära oss mer om det salutogena perspektivet.

Salutogent perspektiv – Pedagog Malmö

Det salutogena perspektivet Aaron Antonovsky, som myntade begreppet salutogenes (1), var israelisk professor i medicinsk sociologi (han dog 1994). År 1970 studerade Antonovsky hur israeliska kvinnor, från olika etniska grupper, anpassade sig till klimakteriet. salutogen. salutogen [-je:ʹn] (av latin saʹlus ’hälsa’ och genes), hälsofrämjande, om omständigheter som bidrar (13 av 90 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

1999 — Syftet var också att analysera handläggningarna utifrån ett salutogent perspektiv samt att föreslå förbättringsområden. Postad i I korthet  23 nov. 2017 — Reflektioner utifrån ett salutogent perspektiv. 102.