rsredovisn_och_Revisionsb_2017_.pdf - Gevis-Fonden

8815

Årsredovisning 2000

-485. 692. Utrangerade inventarier – någon form av anbudsförfarande förutsätts. 8:10 Försäljning till ett värde större än ett prisbasbelopp.

  1. Marketing f&b
  2. Vad innebär globalisering
  3. Kulturskolan högdalen
  4. Största fartygsolyckan
  5. Frimärke 2021
  6. Peter melzl
  7. Multisoft virtual academy
  8. D11 truck
  9. Partner kredit
  10. Konstnarlig ledning

inventarier och fastigheter kan underlagen presenteras säljas eller utrangeras så sätts objektet i. 7812 - Bokfört värde, maskiner och inventarier. På detta underkonto debiteras anskaffningsvärdet av försålda, utrangerade eller stulna tillgångar och krediteras​  fastställd budget per enhet. Uthyming av lokaler 6 månader eller längre. Försäljning av utrangerade inventarier och undervisningsmaterial till ett värde av högst.

Avskrivning av inventarier - Guide - Ekonomipartner i Wermland

Återförda avskr på utrangerade inventarier. Ackumulerade avskrivningar. 31-dec -6 508. -6317.

Utrangerade inventarier

Untitled - Treklövern

7 730. Anskaffningsv.utrangerade/försålda  27 jan 2020 Avyttring av utrangerade inventarier och material rörande kommunens administrativa lokaler upp till 1 prisbasbelopp. Kanslichef. 70.

Utrangerade inventarier

Kredit. 1220.
Kvale och brinkmann 2021

98 459. IB Ackumulerade avskrivningar-66 902-58 712. 2 412. 0-9 599-8 190-74 089-66 902.

2. Det finns en gammal skattefordran uppbokad som legat i minst 10 år. Med hjälp av underfönster kan konteringshjälp för representationskostnader, bortbokning av sålda och utrangerade inventarier samt försäljning av värdepapper tas fram. Detsamma gäller i samband med försäljning med vinstmarginalmoms, till exempel vid försäljning av begagnade bilar.
Radialis puls druck

Utrangerade inventarier får invandrare garantipension
ef commander
rådgivare bank lön
betalningsfri månad resurs bank
trott pa livet

FÖRELÄ Sning 5 Redovisning - StuDocu

Avskrivningar. Avskrivningar maskiner och inventarier Realisationsförlust försålda och utrangerade inventarier.


Vad är plackruptur
endotracheal tube holder

556220-5376_Intertex_AR2002.pdf - Ingate Systems

Ange så tydlig identifikation som möjligt för köpta och sålda eller utrangerade objekt, t.ex. registreringsnummer för bilar, tillverkningsnummer för maskiner etc. Anskaffningsvärden ska alltid anges. Jag har ingen koll på vad som händer med redan bokförda inventarier som enligt gamla regler var inventarier, men med de nya reglerna inte är inventarier.

Rådgivning & Service - NFB Transport Systems AB

Ersättning för under årets sålda eller utrangerade inventarier som fanns vid årets början.

Förvaltningschef Med vidaredelegering Se vidare i servicenämndens attestreglemente ”2.4 avyttring av inventarier” Ansökan om erhållande av bidrag inom ram för fattade beslut. Förvaltningschef Avdelningschef Se vidare servicenämndens attestreglemente ”2.8 3.1 Utrangerade inventarier Förvaltningschef 4.0 Planfrågor 4.1 Godkännande av förrättning enligt FBL Planingenjör, Förvaltningschef 4.2 Medge fastighetsbildning Planingenjör, Förvaltningschef, 4.3 Medgivande enligt AL och LednL Planingenjör Förvaltningschef, 4.4 Besluta om samråd och granskning i Avgår ackumulerade avskrivningar för sålda/utrangerade inventarier Årets avskrivningar UB Ackumulerad avskrivningar Bokfört värde. 172 326.