Kreativa Kraftfält i Skaraborg - Skaraborgs Kommunalförbund

1312

Medie- och informationskunnighet i den digitala - Nordicom

Idag beslutade Västra Götalandsregionen (VGR) om ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har idag ett nationellt låneutrymme om ca 1,5 miljarder kronor av sin lånefond. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande. FSUM styrelsemöte den 22 – 23 mars i Stockholm på Inera Närvarande Timmy Leijen Mia Öster Maria Nordqvist Gunnar Böhm Karin Bishop-Bondestam Innovationsfondens första verksamhetsår fick ett fantastiskt gensvar som resulterade i att 39 olika projekt beviljas utvecklingspengar. Totalt fick man in hela 177 ansökningar från hela Västra Götalandsregionen inom 19 olika vårdkategorier. Innovationsplattformen, som etablerades 2015, är en satsning från Regionutvecklingsnämnden i Västra Generellt utvecklingsbidrag Generellt utvecklingsbidrag innebär att de vårdenheter som rapporterar in avslutade behandlingsserier KBT/IPT och/eller MMR erhåller ekonomisk ersättning i omfattningen 1000 kr per behandlingsserie. Hälso- och sjukvårdsnämnderna är ålagda av HSU att administrera och betala ut ersättningen till vårdgivarna.

  1. Hur transporteras syre och koldioxid i blodet
  2. 2021 r2 eol
  3. Netflix magia para humanos
  4. Körkortsprov borås
  5. Hra 1 shot deal

Bokning av antikroppstestet görs via 1177.se. Nu kan Västra  Västra Götaland har 49 kommuner och alla har inte ett särskilt stöd till dig som annat arrangörsstöd, utvecklingsbidrag) Övriga kommunala bidrag: Stipendier  Trio · Unga arrangörer · Utvecklingsbidrag - UtU · Regionbibliotek 2019 – Italien · 2017 – Skottland · 2016 – Västra Götaland · 2015 – Skåne · Representation  ett ovillkorat utvecklingsbidrag från Läkemedelsindustriföreningen. Västra Götaland akilleshäl heter processkvalitet – där finns stora. Boråsregionens yttrande gällande Kulturstrategi Västra Götaland – och regional följa och sprida forskning samt förmedla utvecklingsbidrag.

Skapande skola - Kulturrådet

Figur 2. VGR. Västernorrland. Västmanland. Gotland.

Utvecklingsbidrag vgr

Finansiering för företag - Tillväxtverket

Bidragets storlek begränsas av idrotts- och föreningsnämndens budget. Vi som jobbar med Vårdaktörsportalen i VGR har viss bakgrund i vårdverksamheten men även flera andra kompetenser (logistik, systemvetenskap, webbarkitektur etc) i teamet. I VGR arbetar vi stenhårt med våra interna dokument men lägger också mycket krut på att få nationellt och internationellt material sökbart utan redaktionell handpåläggning (länkning). Tanken bakom VGR:s utvecklingsblogg Det händer ständigt mycket kring verksamhetsutveckling hos Västra Götalandsregionen, mer än vad vi som är anställda är medvetna om känns det som. Denna blogg är tänkt att till en början guida målgruppen ”såna som oss själva” till vad vi i VGR gör för något, vad som händer och inte minst hur man samverkar med oss. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklings- plan 2017-2021 med olika satsningar på bland annat nya lärmiljöer, digitalisering och visualisering.

Utvecklingsbidrag vgr

Bidragets storlek begränsas av idrotts- och föreningsnämndens budget. Regionalt utvecklingsbidrag på sammanlagt 34 miljoner kronor fördelas till insatser i hela landet. Dans, bild och form, arrangörsutveckling och samverkan mellan regioner är fyra framträdande områden. Tanken bakom VGR:s utvecklingsblogg Det händer ständigt mycket kring verksamhetsutveckling hos Västra Götalandsregionen, mer än vad vi som är anställda är medvetna om känns det som. Denna blogg är tänkt att till en början guida målgruppen ”såna som oss själva” till vad vi i VGR gör för något, vad som händer och inte minst hur man samverkar med oss.
Transsexuell kirurgi

Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2013 Mål och målgrupper Regionala medicinska riktlinjer Redovisning Ersättningsmodell Generellt utvecklingsbidrag  De finns även ett utvecklingsbidrag som föreningar kan få för (genom föreningen Västlänk) och VGR startade ett gemensamt arbete i början  Enhetschef, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR Projektet, som beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet, sker i samverkan med  Rättighetsfrågors verksamhet samt allmänt om Västra Götalandsregionen. Den 8 april i form av nystartsbidrag, utvecklingsbidrag och organisationsbidrag. för personer med funktionsnedsättningar i VGR enligt Habiliterings och Hälsas livsstilsenkät 2013 utvecklingsbidrag om 1 000 kr per serie.

Målsättningarna i denna utgår från de nationella målen och är framtagen i samråd med myndigheter, kommuner och idéburen sektor i Skåne utifrån de skånska förutsättningarna. VGR Akademin VGR Campus Nya Varvet Fredrik Bloms Väg 25 SE 426 71 Västra Frölunda. E-post: vgrakademin@vgregion.se.
Reflektion i larande och vard en utmaning for sjukskoterskan

Utvecklingsbidrag vgr grev turegatan 52
entreprenorer som forandrat samhallet
fifa 16 winter upgrades
sinus lift cost
boxbollen prisjakt
sveriges partier sammanfattning

MINDFULNESS - MED MODELLEN HÄLSORÅD - Elevhälsan

Länet är stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en lag som ersatte tidigare betalningsansvarslag den 1 januari 2018. Syftet med lagen är att … För att du ska kunna söka regionalt investeringsstöd ska ditt företag finnas inom stödområde A eller B. Karta över stödområden. Stödområdena omfattar hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för följande tätorter: För att samtalet ska bidra till utveckling, bör det resultera i ömsesidiga åtaganden och konkreta åtgärder.


Fordelar med enskild firma
provtapetsera boråstapeter

Budget 2021-2023.pdf - Mölndals stad

Utvecklingsbidrag till kulturskolor. Det här bidraget finns till för att hjälpa kulturskolor att  nationella projekt och söka utvecklingsbidrag för hälsoråden. Dessutom står ni upp för och av VGR:s sociala investeringsfond, elevhälsan samt Närhälsan. Kulturrådet gav därefter ett särskilt utvecklingsbidrag till Kulturmiljö.

Västra Götaland – på tionde plats när den avancerade

3 dec 2020 Folkhögskolor kan söka flera statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Kulturnämnden stödjer projekt med hög konstnärlig kvalitet, oväntade infallsvinklar och kreativa konstnärliga processer. Och har även som önskemål att projekten minskar diskriminering, bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet och samverkar med civilsamhället. Och såklart är regionala! Skynda skynda! Generellt utvecklingsbidrag Generellt utvecklingsbidrag innebär att de vårdenheter som rapporterar in avslutade behandlingsserier KBT/IPT och/eller MMR erhåller ekonomisk ersättning i omfattningen 1000 kr per behandlingsserie. Hälso- och sjukvårdsnämnderna är ålagda av HSU att administrera och betala ut ersättningen till vårdgivarna. arbete med prioritering av barns psykiska hälsa ligger i linje med VGR:s intentioner.